Symposium

Multiperspectiviteit in de geschiedschrijving. Epistemologie en politiek